logo iptipdaftar sekarangpensyarahpelajar

Visi & Misi IPTIP

 

 

Visi

 

Menjadi sebuah Pusat Pengajian Tinggi Islam terkemuka di Asia Tenggara bertaraf

antarabangsa yang menawarkan pelbagai kursus berkualiti

dan berasaskan Islam dengan ilmu-ilmu terkini.

 Misi

 

Menyediakan manhaj pendidikan berkualiti yang berasaskan

Islam bagi menghasilkan insan beriman dan bertaqwa

mendalami ilmu-ilmu duniyawi dan ukhrawi yang

seimbang untuk memenuhi tuntutan agama, bangsa dan negara.