logo iptipdaftar sekarang

Diploma Syariah

PENGENALAN

Maklumat-maklumat asas ini merangkumi semua aspek yang berkaitan dengan kursus pengajian Diploma Syariah. 

 • title kelayakan 01 01

  LULUS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) DENGAN MENDAPAT SEKURANG – KURANGNYA  3 KEPUJIAN SERTA LULUS BAHASA MELAYU, SEJARAH DAN MANA-MANA SUBJEK BERKAITAN PENGAJIAN ISLAM

  ATAU

   

  LULUS SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) / SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM)

   

  ATAU

   

  KELAYAKAN – KELAYAKAN YANG SETARAF DAN DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA

   

  b apply

 • title peo 01 01

  OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO) DIPLOMA SYARIAH

  1. Graduan yang dapat menerangkan secara mendalam tentang hukum, perundangan dan syariat Islam.


  2. Graduan yang dapat menghuraikan kaedah-kaedah mengeluarkan hukum-hakam dari Al-Quran dan Al-Hadis.


  3. Graduan yang dapat menilai perbandingan hukum berdasarkan dalil-dalil daripada Al Quran dan Al-Hadis.


  4. Graduan yang dapat menjelaskan kaedah mengeluarkan fatwa yang selari dengan tuntutan semasa.


  5. Graduan yang dapat memberi respon terhadap isu-isu semasa yang berkaitan dengan syariah.

   

  HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO) DIPLOMA SYARIAH

  1. Berkebolehan untuk menerangkan kaedah-kaedah pembentukan hukum, perundangan dan syariat Islam.


  2. Berkebolehan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum.


  3. Berupaya menerangkan dan bekerjasama dalam kumpulan secara efektif.


  4. Berkebolehan untuk menyelesaikan perselisihan pendapat.


  5. Berkebolehan untuk menghormati pandangan orang lain.


  6. Berkebolehan untuk memberi respon dalam pelbagai bidang syariah seperti perunding syariah, kewangan Islam, muamalah syar’iyyah dan sebagainya.


  7. Berkebolehan untuk mengatur atau memimpin masyarakat dalam beramal dengan tuntutan syariah.


  8. Berkebolehan untuk mempamerkan sikap beretika dalam kerjaya.


  9. Berkebolehan untuk membudayakan kepimpinan Islam dalam berurusan dengan masyarakat.

   


  BAHASA PENGHANTAR

  • Bahasa Arab dan Bahasa Melayu

   


  TARAF PERLAKSANAAN

  • Kursus  dalaman yang dirancang dan dikendali oleh IPTIP.

   


  TEMPOH PENGAJIAN

  • 2 Tahun setengah

   


  KEPERLUAN KREDIT UNTUK PENGANUGERAHAN

  • Keperluan kredit untuk bergraduat: 94 jam

   

 • titlestruktur 01

   

  TAHUN 1

  SEMESTER 1

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  MPU 2163

  Pengajian Malaysia 2

  3

  WI 1101

  Bahasa Inggeris 1

  2

  WI 1104

  B. Arab 1 (Nahw)

  2

  WI 1106

  Teknologi Maklumat 1

  2

  US 1201

  Al Quran & Ayat Alam 1

  3

  US 1211

  Aqidah Islamiah 1

  3

  SY 1206

  Fiqh 1

  3

  JUMLAH KREDIT

  18

   

  SEMESTER 2

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  MPU 2242

  Kemahiran  Berfikir & Penyelesaian Masalah

  2

  WI 1102

  Bahasa Inggeris 2

  2

  WI 1105

  Bahasa Arab 2

  2

  US 1206

  Seni Pidato

  3

  US 1212

  Aqidah Islamiah 2

  3

  QH 1203

  Al Quran & Ilmunya

  3

  EL 1402

  Akhlak

  2

  EL 1404

  Kaedah Pengajaran

  JUMLAH KREDIT

  17

   

  SEMESTER 3

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  SY 1204

  Hadis-hadis Hukum 1

  3

  SY 1210

  Sejarah Perundangan Islam

  3

  JUMLAH KREDIT

  6

   

   

  TAHUN 2

  SEMESTER 1

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  MPU 2312

  Islam & Pembentukan Masyarakat  Malaysia

  2

  WI 1103

  Bahasa Inggeris 3

  2

  WI 1107

  Teknologi Maklumat 2

  2

  SY 1203

  Al-Quran & Ayat Hukum 3

  3

  SY 1216

  Ekonomi Islam

  3

  US 1213

  Aqidah Islamiah 3

  3

  JUMLAH KREDIT

  15

   

  SEMESTER 2

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  MPU 2412

  Kepimpinan Kelab,Persatuan & Organisasi

  2

  WI 1108

  Kerja Kursus & Metodologi

  4

  SY 1208

  Usul Fiqh 1

  3

  SY 1218

  Fiqh Keutamaan

  3

  SY 1212

  Fiqh Perbandingan 

  3

  SY 1213

  Faraid

  3

  JUMLAH KREDIT

  18

   

  SEMESTER 3

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  SY 1209

  Usul Fiqh 2

  3

  EL 1401

  Kefahaman Sejarah Nabi

  2

  EL 1403

  Pendidikan Anak-anak

  JUMLAH KREDIT

  5

   

   

  TAHUN 3

  SEMESTER 1

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  SY 1205

  Hadis-hadis Hukum 2

  3

  SY 1214

  Siasah Syariyyah

  3

  SY 1215

  Fiqh Semasa

  3

  SY 1217

  Undang-Undang Kekeluargaan Islam

  3

  SY 1211

  Kaedah-Kaedah Fiqh

  3

  JUMLAH KREDIT

  15

   

   b apply