logo iptipdaftar sekarang

Diploma Kewangan Islam

PENGENALAN

Maklumat-maklumat asas ini merangkumi semua aspek yang berkaitan dengan kursus pengajian Diploma Kewangan Islam.

 • title kelayakan 01 01

  LULUS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) DENGAN MENDAPAT SEKURANG – KURANGNYA  3 KEPUJIAN DALAM MANA – MANA MATA PELAJARAN SERTA LULUS BAHASA MELAYU, SEJARAH DAN MATEMATIK

  ATAU

  LULUS SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) / SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM) ATAU YANG SETARAF DAN LULUS MATEMATIK PERINGKAT SPM

  ATAU

  KELAYAKAN – KELAYAKAN YANG SETARAF DAN DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA

   

  b apply

 • title peo 01 01

  OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO) DIPLOMA KEWANGAN ISLAM

  1. Graduan dapat memahami dan mendalami tentang Sistem Kewangan Islam.


  2. Graduan dapat memahami kewangan Islam dan sistem kewangan lain bagi pembinaan masyarakat Islam.


  3. Graduan dapat memahami ideologi secara perbandingan bagi membuktikan Addin adalah cara hidup yang sempurna.


  4. Melahirkan ahli kewangan Islam


  5. Melahirkan dai`e yang lengkap dengan pelbagai ilmu.


  6. Melahirkan kader-kader bakal membangunkan umat Islam dari segi ketabahan, kekuatan iman dan kerohanian.

  HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO) DIPLOMA KEWANGAN ISLAM

  1. Berupaya untuk menerangkan konsep dan prinsip asas berkaitan dengan kewangan dan perbankan Islam


  2. Mempraktiskan teknik-teknik kewangan dan perbankan Islam dalam kerjaya


  3. Menghubungkaitkan ilmu yang dipelajari dengan praktis semasa


  4. Mampu melahirkan idea yang baik dan diterimapakai


  5. Berupaya berbincang dan bekerja dalam kumpulan secara efektif


  6. Mengamalkan keterbukaan berfikir dalam pembangunan kerjaya


  7. Melengkapkan diri dengan ilmu-ilmu yang diperlukan secara berterusan


  8. Meneroka peluang baru untuk berdikari


  9. Menunjukkan keupayaan kepimpinan dalam berurusan dengan masa

  BAHASA PENGHANTAR

  • Bahasa Inggeris
  • Bahasa Melayu

   

  TARAF PERLAKSANAAN

  • Kursus  dalaman yang dirancang dan dikendali oleh IPTIP

   

  TEMPOH PENGAJIAN

  •  2 Tahun Setengah

   

  KEPERLUAN KREDIT UNTUK PENGANUGERAHAN

  • Keperluan kredit untuk bergraduat: 90 jam

   

  INSTITUT PENGANUGERAHAN KELAYAKAN AKADEMIK

  • Dikeluarkan sendiri oleh Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis.

   

 • titlestruktur 01

   

  TAHUN 1

  SEMESTER 1

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  MPU 2163

  Pengajian Malaysia 2

  3

  WI 1101

  Bahasa Inggeris 1

  2

  WI 1106

  Teknologi Maklumat 1

  2

  FB 1013

  Pengenalan Kepada Fiqh

  3

  FB 1023

  Ekonomi Islam

  3

  FB 1043

  Pengantar Pengurusan Islam

  3

  FB 2083

  Aqidah Islam

  3

  JUMLAH KREDIT

  19

   

  SEMESTER 2

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  MPU 2242

  Kemahiran  Berfikir & Penyelesaian Masalah

  2

  WI 1102

  Bahasa Inggeris 2

  2

  FB 1033

  Fiqh Muamalat untuk Kewangan

  3

  FB 1053

  Pengurusan Kewangan

  3

  FB 1063

  Prinsip Akaun

  3

  FB 1092

  Akhlak Islamiah

  3

  FB 2023

  Akhlak

  2

  EL 1404

  Matematik Pengurusan

  3

  JUMLAH KREDIT

  18

   

  SEMESTER 3

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  FB 1083

  Asas Perbankan Islam

  3

  FB 2013

  Usul Fiqh untuk Kewangan dan Perbankan

  3

  JUMLAH KREDIT

  6

   

   

  TAHUN 2

  SEMESTER 1

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  MPU 2312

  Islam & Pembentukan Masyarakat  Malaysia

  2

  WI 1103

  Bahasa Inggeris 3

  2

  WI 1042

  Bahasa Arab untuk Muamalat

  2

  FB 2033

  Pengantar Pemasaran Islam

  3

  FB 3013

  Qawaid Fiqh untuk Kewangan

  3

  FB 3023

  Undang-Undang Perniagaan

  3

  FB 3053

  Pasaran Kewangan Islam

  3

  JUMLAH KREDIT

  18

   

  SEMESTER 2

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  MPU 2412

  Kepimpinan Kelab,Persatuan & Organisasi

  2

  WI 1108

  Kerja Kursus & Metodologi

  4

  FB 3073

  Sitem Kewangan Islam

  3

  FB XXXX

  Elektif 1

  3

  FB XXXX

  Elektif 2

  3

  FB XXXX

  Elektif 3

  3

  JUMLAH KREDIT

  17

   

  SEMESTER 3

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  FB 1073

  Pengantar Statistik

  3

  FB 2053

  Asas Takaful

  3

  JUMLAH KREDIT

  6

   

   

  TAHUN 3

  SEMESTER 1

  KOD

  SUBJEK                    

  KREDIT

  FB 2053

  Praktikum

  6

  JUMLAH KREDIT

  6

   

   b apply