logo iptipdaftar sekarang

Ahli Lembaga Pengelola

PROFESSOR DR AZIZAN BIN AHMAD

PROFESSOR DR AZIZAN BIN AHMAD

TUAN HAJI KHAIRUL ANWAR BIN HAJI HUSIN

TUAN HAJI KHAIRUL ANWAR BIN HAJI HUSIN

PROF MADYA DR MOHD AKRAM BIN DATO' DAHAMAN@DAHLAN

PROF MADYA DR MOHD AKRAM BIN DATO' DAHAMAN@DAHLAN

TUAN HAJI AHMAD ZAINI BIN SAMSUDIN

TUAN HAJI AHMAD ZAINI BIN SAMSUDIN

PROFESSOR HATIM BIN MOHAMAD TAHIR

PROFESSOR HATIM BIN MOHAMAD TAHIR

TUAN HAJI ABIDIN BIN HUSAIN

TUAN HAJI ABIDIN BIN HUSAIN

JALILAH AIMI BINTI MD JAMEL KHIR

JALILAH AIMI BINTI MD JAMEL KHIR

TUAN HAJI MOHAMAD ADI  BIN ISMAIL

TUAN HAJI MOHAMAD ADI BIN ISMAIL

 

 

Ahli Lembaga Pengelola IPTIP ( Pengurusan Dalaman)

Tuan Haji Abidin bin Husain

Tuan Haji Abidin bin Husain

Pendaftar
Tuan Haji Mohamad Adi Bin Ismail

Tuan Haji Mohamad Adi Bin Ismail

Penolong Ketua Eksekutif
( Pembangunan)