logo iptipdaftar sekarangpensyarahpelajar

Ahli Lembaga Pengelola

PROFESSOR DR AZIZAN BIN AHMAD

PROFESSOR DR AZIZAN BIN AHMAD

PROFESSOR HATIM BIN MOHAMAD TAHIR

PROFESSOR HATIM BIN MOHAMAD TAHIR

TUAN HAJI MOHD ABDOH BIN ZAINAL ABIDIN

TUAN HAJI MOHD ABDOH BIN ZAINAL ABIDIN

TUAN HAJI KHAIRUL ANWAR BIN HAJI HUSIN

TUAN HAJI KHAIRUL ANWAR BIN HAJI HUSIN

PROFESSOR DR MAZNAH BINTI KASIM

PROFESSOR DR MAZNAH BINTI KASIM

TUAN HAJI AHMAD ZAINI BIN SAMSUDIN

TUAN HAJI AHMAD ZAINI BIN SAMSUDIN

PROF MADYA DR MOHD AKRAM BIN DATO' DAHAMAN@DAHLAN

PROF MADYA DR MOHD AKRAM BIN DATO' DAHAMAN@DAHLAN

 

 

Ahli Lembaga Pengelola IPTIP ( Pengurusan Dalaman)

Tuan Haji Abidin bin Husain

Tuan Haji Abidin bin Husain

Pendaftar
Tuan Haji Mohamad Adi Bin Ismail

Tuan Haji Mohamad Adi Bin Ismail

Penolong Ketua Eksekutif
( Pembangunan)