logo iptipdaftar sekarangpensyarahpelajar

Diploma Kewangan Islam

PENGENALAN

Maklumat-maklumat asas ini merangkumi semua aspek yang berkaitan dengan kursus pengajian Diploma Kewangan Islam.

 • title kelayakan 01 01

  LULUS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) DENGAN MENDAPAT SEKURANG – KURANGNYA  3 KEPUJIAN DALAM MANA – MANA MATA PELAJARAN TERMASUK LULUS MATEMATIK

  ATAU

  LULUS SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) / SIJIL TINGGIPELAJARAN MALAYSIA (STPM) ATAU YANG SETARAF DAN LULUS MATEMATIK PERINGKAT SPM

  ATAU

  LULUS SIJIL TINGGI DARI MANA – MANA PEMBERI PENDIDIKAN TINGGI (PPT) YANG DIIKTIRAF DALAM BIDANG BERKAITAN

  ATAU

  KELAYAKAN – KELAYAKAN YANG DIIKTIRAF SETARA DENGANNYA OLEH KERAJAAN MALAYSIA

   

  b apply

 • title peo 01 01

  OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO) DIPLOMA KEWANGAN ISLAM

  1. Graduan dapat memahami dan mendalami tentang Sistem Kewangan Islam.
  2. Graduan dapat memahami kewangan Islam dan sistem kewangan lain bagi pembinaan masyarakat Islam.
  3. Graduan dapat memahami ideologi secara perbandingan bagi membuktikan Addin adalah cara hidup yang sempurna.
  4. Melahirkan ahli kewangan Islam
  5. Melahirkan dai`e yang lengkap dengan pelbagai ilmu.
  6. Melahirkan kader-kader bakal membangunkan umat Islam dari segi ketabahan, kekuatan iman dan kerohanian.

   

  HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO) DIPLOMA KEWANGAN ISLAM

  1. Berupaya untuk menerangkan konsep dan prinsip asas berkaitan dengan kewangan dan perbankan Islam
  2. Mempraktiskan teknik-teknik kewangan dan perbankan Islam dalam kerjaya
  3. Menghubungkaitkan ilmu yang dipelajari dengan praktis semasa
  4. Mampu melahirkan idea yang baik dan diterimapakai
  5. Berupaya berbincang dan bekerja dalam kumpulan secara efektif
  6. Mengamalkan keterbukaan berfikir dalam pembangunan kerjaya
  7. Melengkapkan diri dengan ilmu-ilmu yang diperlukan secara berterusan
  8. Meneroka peluang baru untuk berdikari
  9. Menunjukkan keupayaan kepimpinan dalam berurusan dengan masa

   

  BAHASA PENGHANTAR

  • Bahasa Inggeris
  • Bahasa Melayu

   

  TARAF PERLAKSANAAN

  • Kursus  dalaman yang dirancang dan dikendali oleh IPTIP

   

  TEMPOH PENGAJIAN

  •  2 Tahun Setengah

   

  KEPERLUAN KREDIT UNTUK PENGANUGERAHAN

  • Keperluan kredit untuk bergraduat: 90 jam

   

  INSTITUT PENGANUGERAHAN KELAYAKAN AKADEMIK

  • Dikeluarkan sendiri oleh Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis.

   

 • titlestruktur 01

   

  TAHUN 1

  SEMESTER 1

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  MPU 2163

  Pengajian Malaysia 2

  3

  WI 1101

  Bahasa Inggeris 1

  2

  WI 1104

  B. Arab 1 (Nahw)

  2

  WI 1106

  Teknologi Maklumat 1

  2

  US 1201

  Al Quran & Ayat Alam 1

  3

  US 1211

  Aqidah Islamiah 1

  3

  SY 1206

  Fiqh 1

  3

  JUMLAH KREDIT

  18

   

  SEMESTER 2

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  MPU 2242

  Kemahiran  Berfikir & Penyelesaian Masalah

  2

  WI 1102

  Bahasa Inggeris 2

  2

  WI 1105

  Bahasa Arab 2

  2

  US 1206

  Seni Pidato

  3

  US 1212

  Aqidah Islamiah 2

  3

  QH 1203

  Al Quran & Ilmunya

  3

  EL 1402

  Akhlak

  2

  EL 1404

  Kaedah Pengajaran

  JUMLAH KREDIT

  17

   

  SEMESTER 3

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  US 1202

  Pengantar Pemikiran Islam

  3

  SY 1208

  Usul Fiqh 1

  3

  JUMLAH KREDIT

  6

   

   

  TAHUN 2

  SEMESTER 1

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  MPU 2312

  Islam & Pembentukan Masyarakat  Malaysia

  2

  WI 1103

  Bahasa Inggeris 3

  2

  WI 1107

  Teknologi Maklumat 2

  2

  US 1213

  Aqidah Islamiah 3

  3

  US 1205

  Dakwah & Pendakwah

  3

  QH 1204

  As-Sunnah & Ilmunya

  3

  JUMLAH KREDIT

  15

   

  SEMESTER 2

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  MPU 2412

  Kepimpinan Kelab,Persatuan & Organisasi

  2

  WI 1108

  Kerja Kursus & Metodologi

  4

  US 1203

  Tasawwuf

  3

  US 1209

  Institusi Keluarga Islam

  3

  QH 1205

  Al-Sunnah Kajian & Hafalan 1

  3

  JUMLAH KREDIT

  15

   

  SEMESTER 3

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  US 1204

  Mantik

  3

  EL 1401

  Kefahaman Sejarah Nabi

  2

  EL 1403

  Pendidikan Anak-anak

  JUMLAH KREDIT

  5

   

   

  TAHUN 3

  SEMESTER 1

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  US 1207

  Falsafah & Aliran Pemikiran

  3

  US 1208

  Perbandingan Agama

  3

  US 1210

  Firaq Dalam Islam

  3

  US 1301

  Dunia Islam Masa Kini

  3

  US 1303

  Falsafah Islam

  US 1302

  Psikologi

  3

  US 1304

  Sosiologi

  JUMLAH KREDIT

  15

   

   b apply

 • title yuran 01

  s yuran