DIPLOMA SYARIAH

PENGENALAN

Maklumat- maklumat asas ini merangkumi semua aspek yang berkaitan dengan kursus pengajian.

OBJEKTIF KURSUS

 • Para pelajar dapat memahami dengan mendalam tentang hukum, perundagan, dan kanun tentang syariat Islam.
 • Para pelajar dapat memahami kaedah-kaedah mengistimbat hukum-hukum dari Al-Quran dan Hadis.
 • Para pelajar dapat memahami perbandingan hukum dan cara mentarjihkannya.
 • Para pelajar dapat mengeluarkan fatwa dan keterangannya dengan betul di samping dalil.
 • Melahirkan hakim, Qadhi, dan Mufti.
 • Melahirkan pakar perundangan Islam yang dapat membangunkan ummah dari segi undang-undang dan kesejahteraan hidup.


BAHASA PENGHANTAR

 • Bahasa Arab dan Bahasa Melayu


TARAF PERLAKSANAAN

 • Kursus¬† dalaman yang dirancang dan dikendali oleh IPTIP.


TEMPOH PENGAJIAN

 • 2 Tahun setengah


KEPERLUAN KREDIT UNTUK PENGANUGERAHAN

 • Keperluan kredit untuk bergraduat: 94 jam


KELAYAKAN KEMASUKAN DIPLOMA SYARIAH

 • LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 KEPUJIAN serta LULUS BAHASA MELAYU & BAHASA ARAB; ATAU
 • LULUS Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)/ Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) ; ATAU
 • LULUS Sijil Tinggi dari mana Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) yang diiktiraf dalam bidang berkaitan; ATAU
 • Kelayakan-kelayakan yang diiktiraf setara dengannya oleh kerajaan Malaysia


INSTITUT PENGANUGERAHAN KELAYAKAN AKADEMIK

 • Dikeluarkan sendiri oleh Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis.¬†

 

MOHON SEGERA