DIPLOMA AL-QURAN DAN HADIS

PENGENALAN

Jabatan Al-Quran dan Hadis adalah jabatan yang menitik beratkan kajian mengenai Al-Quran dan Hadis Rasulullah S.A.W. di samping pelajaran lain. Al-Quran mempunyai pelbagai ilmunya yang perlu di dalami, begitu juga Hadis. Untuk mengkaji Al-Quran dan Hadis diperlukan pula ilmu-ilmu lain dan hanya melalui ilmu itu dapat mendalami Al-Quran dan Hadis.

Jabatan ini menyediakan pelbagai ilmu untuk membantu bagi mengkaji Al-Quran dan Hadis di samping prasarana bagi memudahkan perjalanan kajian dan pendidikan. Jabatan ini juga menjadi sumber rujukan bagi kajian-kajian seperti Syariah, Tauhid atau Usuluddin juga ilmu-ilmu sains dan lain-lainnya.

OBJEKTIF KURSUS

 • Para pelajar dapat meletakkan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber rujukan utama di dalam hukum syarak.
 • Para pelajar dapat memahami dengan lebih mendalam lagi ilmu-ilmu berkaitan Al-Quran dan Hadis.
 • Melahirkan para pelajar yang berupaya mengistimbatkan dan mengeluarkan hukum-hukum syarak bersumberkan Al-Quran dan Hadis.
 • Melatih para pelajar agar mampu menghafaz sejumlah tertentu Al-Quran dan Hadis.
 • Melahirkan generasi yang beramal mengikut tuntutan Al-Quran dan Hadis.

BAHASA PENGANTAR

 •  Bahasa Arab dan Bahasa Melayu

TARAF PERLAKSANAAN

 •  Kursus  dalaman yang dirancang dan dikendali oleh IPTIP.

SYARAT KEMASUKAN DIPLOMA AL-QURAN DAN HADIS

 • LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 KEPUJIAN serta LULUS BAHASA MELAYU & BAHASA ARAB; ATAU
 • LULUS Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)/ Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) ; ATAU
 • LULUS Sijil Tinggi dari mana Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) yang diiktiraf dalam bidang berkaitan; ATAU
 • Kelayakan-kelayakan yang diiktiraf setara dengannya oleh kerajaan Malaysia

TEMPOH PENGAJIAN

 •  2 Tahun Setengah

KEPERLUAN KREDIT UNTUK PENGANUGERAHAN

 • Keperluan kredit untuk bergraduat: 91 jam

INSTITUT PENGANUGERAHAN KELAYAKAN AKADEMIK

 • Dikeluarkan sendiri oleh Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis.

 

MOHON SEGERA